Obchodní podmínky | Karnevalové kostýmy pro děti i dospělé | PROKARNEVAL.CZ
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel

Prokarneval.cz
Laura fun s.r.o

Tř. Kosmonautů 1288/1

77900 Olomouc

IČO: 73871966
Dič: CZ8505275449

Showroom,sklad,reklamace:


Český Těšín

2. Jak si objednat?

 • www.prokarneval.cz on-line 24 hodin denně
 • telefonicky 00420 722 920 168
 • e-mailem - hubner@go4shop.cz

3. Dodací a platební podmínky

Po obdržení objednávky, zboží expedujeme do 24 hodin. V případě provozních problémů (zboží není na skladě nebo mimořádné události u přepravce zboží) Vás budeme neprodleně informovat a sdělíme Vám termín dodání. Zboží dodáváme po celém území České a Slovenské republiky. Místem dodání je adresa, kterou zákazník uvede v objednávce.

Způsob odběru zboží:

 • osobním odběrem
 • prostřednictvím České pošty
 • Prostřednictvím kurýrní služby PPL

 Způsob platby:

 •  hotově při osobním odběru
 •  převodem na bankovní účet
 •  na dobírku

 Náklady na dopravu zboží se liší, dle zvoleného způsobu platby.

 •  PPL dobírka 125,-
 •   PPL Platba bankovním převodem Kč 99,-
 •   Česká pošta dobírka Kč 125,-
 •   Česká pošta Platba bankovním převodem 99,-
 •  Osobní odběr 0,-
 •  PPL Dobírka Slovensko 300 kč
 • Za každý balík je účtováno balné  ve výši 18,-

Poštovné včetně DPH v zákonné výši Číslo účtu Česká Republika:2107383522/2700 UniCredit Bank Czech Republic a.s. Variabilní symbol VŽDY číslo objednávky!

4. Převzetí zboží

Kupující je povinen  před převzetí zboží od přepravce zboží zkontrolovat, zda - li není poškozeno přepravou, či není zřetelný pokus o neoprávněné vniknutí do zásilky.V tom případě zákazník vyhotoví záznam s přepravcem.Převzetím zboží stvrzujete, že je daná zásilka nepoškozená a v pořádku.

5. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy, zákazník nemá právo na náhradu pośtovních nákladů za vrácení zboží .. Zaplacenou finanční částku prodávající vr átí zákazníkovi do 14 dnů od odstoupení. Prodávající žádá zákazníky, aby součástí oznámení o odstoupení učinili pokud možno i informaci o čísle bankovního účtu, na který má být finanční částka vrácena. Zákazník je oprávněn dodané zboží prohlédnout a v přiměřeném a rozumném rozsahu i vyzkoušet a přesvědčit se o povaze a funkčnosti dodaného zboží. Ovšem v případě, že před odstoupením od smlouvy zákazník užívá dodané zboží nad rámec oprávnění podle předchozí věty, je povinen prodávajícímu vzniklé znehodnocení dodaného zboží nahradit v penězích. Proti pohledávce zákazníka na vrácení zaplacené finanční částky je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a případnou pohledávku na náhradu vzniklého znehodnocení dodaného zboží.

6. Reklamace

V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou, nebo opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době, jejíž délka činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o vadu, která se projeví v záruční době jako rozpor s kupní smlouvou a kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, jež se projeví v záruční době jako rozpor s kupní smlouvou, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo na výměnu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamaci je zákazník oprávněn uplatnit písemným oznámením o reklamaci odeslaným na výše uvedenou adresu showroomu, nebo telefonicky. Součástí oznámení je volba způsobu vyřízení reklamace, pokud právo volby zákazníkovi přísluší. K oznámení zákazník připojí reklamované zboží a kopii dokladu osvědčující zakoupení zboží u prodávajícího. Provedení případné záruční opravy zajistí prodávající na základě uplatněné reklamace.

7. Ochrana osobních údajů, GDPR

Zákazník potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním osobních dat, jako je jméno, příjmení,  telefon, adresa, e-mail. Tyto údaje slouží pouze a výhradně k usnadnění Vaší další objednávky a k tomu abysme Vás mohli lépe informovat o našich nabídkách a akcích.Tento souhlas je možno kdykoliv odvolat a zákazník bude vymazán z evidence

8. Minimální odběr

zboží v hodnotě 270 korun bez poštovného.V případě objednání zboží v hodnotě nižší než 270 korun, si vyhrazujeme právo zboží NEZASLAT

9.Zboží je na internetu, ale není na skladě

V případě, že si zákazník objedná zboží, které je na internetu uvedeno že "je skladem" a ve skutečnosti není skladem, společnost vždy kontaktuje zákazníka a domlouvá s ním náhradní plnění objednávky a to:

 • výměnou za jiné zboží které je skladem
 • výměnou za stejné zboží, které je skladem ale má jinou jakost,skladbu či barvu
 • nezasláním této položky

10.Ceny,akce 

Ceny na internetové adrese www.prokarneval.cz, jsou platné pouze pro nákup na www.prokarneval.cz. V případě, že nakupujete na kamenné pobočce v Českém Těšíně, ceny jednotlivých produktů nejsou shodné s internetovými cenami. Totéž platí i o objednání zboží skrze internet a vyzvednutí na pobočce v Českém Těšíne. V případě, že probíhá jákoliv akce nebo sleva na zboží, vzájemné slevy a akce se nedají vzájemně kombinovat. Zákazník může uplatnit vždy a pouze jednu slevu či akci

11.Závěrečná informace

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí na veškeré nákupy na www.prokarneval.cz  .Zákazník odesláním objednávky bere všeobecné obchodní podmínky na vědomí a souhlasí s nimi. Vyhrazujeme si právo obchodní podmínky měnit. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ustanovením §53 občanského zákonníku.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi prokarneval.cz  a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce

 V Třinci dne 29. 5. 2018 /poslední změna VOP/

 
Sdílet

 
 
Kontakt

Sídlo:
Laura fun s.r.o.
Riegrova 384/28
77900 Olomouc
IČO 29397685

 

Prodejna:
Viaduktová 10b
Český Těšín